Чували
  • Чували
  • Чували
  • Чували

При този вид торби е важна дебелината и здравината и затова те могат да се използват за много различни цели. Съхранение на битови отпадъци, пренос на тежки отпадъци след ремонтни дейности, пренос на зеленчуци и плодове и други.